Het overbruggingskrediet in vijf vragen en antwoorden

 

Een huis kopen of bouwen wanneer je oude woning nog niet verkocht is, kan financieel zwaar wegen. Een overbruggingskrediet biedt soelaas in die lastige periode: de bank legt tijdelijk het geld op tafel dat zal vrijkomen bij de verkoop van jouw huis, zodat je het nieuwe project alvast kan financieren. Maar hoe werkt dat nu precies? De details in vijf vragen en antwoorden.

1. Wat is het?

Een overbruggingskrediet is een specifieke vorm van consumentenkrediet, dat het cashtekort opvangt tussen de verkoop van een woning en de aankoop (of bouw) van een andere woning. Concreet schiet de bank het bedrag voor dat je zal krijgen bij de verkoop van een eigendom, zodat je de opbrengst al kan financieren in een nieuwe eigendom.

2. Hoe werkt het?

Stel, Karen en Thomas verwachten een kindje en kijken uit naar een groter huis. Ze willen hun huidige woning verkopen voor 250.000 euro. Op die woning loopt momenteel nog een hypothecaire lening van 200.000 euro, waarvan ze al 100.000 euro hebben afbetaald.

Bij de verkoop zullen ze dus vrij beschikken over een bedrag van 150.000 euro. Maar nog voor ze kopers gevonden hebben, botsen Karen en Thomas op de ideale nieuwe woning. Prijskaartje van hun droomhuis? 350.000 euro. Ze besluiten om een overbruggingskrediet te nemen voor 150.000 euro en sluiten voor de overige 200.000 euro een nieuwe hypothecaire lening af. Van zodra hun oude woning is verkocht, betalen ze de 150.000 euro terug aan de bank.

Gedurende de periode waarin je wacht op het geld van de verkoop, betaal je in principe enkel de rente op het overbruggingskrediet. Je hoeft met andere woorden geen kapitaal af te lossen. Sommige kredietverschaffers laten zelfs toe om het hele bedrag (kapitaal en interest) in één keer te betalen bij de verkoop van het oude huis.

3. Wat zijn de gangbare bedragen, rentes en looptijden?

De minimale bedragen voor een overbruggingskrediet kunnen sterk verschillen al naargelang de bank, maar er is wel een duidelijk maximum: je kan nooit meer lenen dan de geschatte waarde van de woning die je wenst te verkopen.

En overbruggingskrediet heeft bijna altijd een vaste rente, maar de bedragen variëren al naargelang de bank en het bedrag dat je leent. Hou rekening met een interest van 2 à 4 procent. Ook de looptijden verschillen, al zijn de meest gangbare termijnen 12, 24 of 36 maanden.

Let op, de bank kan ook dossierkosten aanrekenen bij het afsluiten van een overbruggingskrediet. Hou hier rekening mee wanneer je voorstellen vergelijkt. 

4. Wat als ik mijn huis niet verkocht krijg voor de vervaldatum?

Loopt het overbruggingskrediet af, maar is jouw woning nog niet verkocht? Dan kan je een verlenging onderhandelen met jouw bank. Let op, dit kan betekenen dat je een hogere rentevoet krijgt, dus probeer dit te vermijden.

Wordt jouw huis wel verkocht, maar voor minder dan de verwachtte prijs? Dan kan je het resterende bedrag van het overbruggingskrediet omzetten naar een hypothecaire lening of het bedrag laten opnemen in een lopende hypothecaire lening (herfinanciering). 

5. Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen?

Het belangrijkste voordeel van een overbruggingskrediet is financiële ademruimte: je vermijdt een zware hypothecaire lening op de nieuwe woning. Daarbij hoeft je gedurende de looptijd van het overbruggingskrediet meestal geen kapitaal af te lossen. Ook vereist deze kredietvorm geen tussenkomst van een notaris, waardoor je geen notariskosten hoeft te betalen. Ten slotte creëert het ook flexibiliteit: je kan wachten met de verkoop van jouw woning tot er een mooi bod komt.

Toch zijn er ook enkele nadelen verbonden aan deze kredietvorm. Een overbruggingskrediet dient -zoals de term aangeeft- om een korte periode te overbruggen. Verlengen is niet goedkoop. Heb je een vermoeden dat het lang kan duren voor je huis verkocht geraakt? Dan kan het interessanter zijn om (in de plaats van een overbruggingskrediet) een grotere hypotheek te nemen op de nieuwe woning of een lopende hypotheek op een andere manier te herfinancieren.

Concreet: Een overbruggingskrediet is een handig hulpmiddel om de periode te overbruggen tussen de verkoop van een woning en aankoop of bouw van een nieuwe woning. Of het ook voor jou de beste optie is, hangt af van jouw financiële draagkracht en de andere leningen die je wel of niet hebt lopen. Vraag de bank daarom altijd om verschillende mogelijkheden te bespreken en uit te rekenen. Overweeg je een overbruggingskrediet af te sluiten? Weet dan dat de kosten en voorwaarden sterk kunnen verschillen al naargelang de bank. Neem de tijd om verschillende voorstellen te vergelijken. 
 
Bron: Zimmo