9 tips om een woning op plan te kopen

Een woning op plan kopen is spannender dan een gewoon huis kopen: je baseert je op plannen, technische informatie en computersimulaties, en ervaart een jaar later pas waar je gaat wonen. Waarop moet je bij je beslissing letten?

1. Wie is de aannemer?

Onderzoek of de aannemer voldoende ervaring heeft. Bouwde hij vergelijkbare projecten, zijn die enkele jaren later nog in orde en geeft hij betrouwbare informatie? Vraag een architect om een tweede mening als je twijfelt.

2. Volg strikt de Woningbouwwet

De Woningbouwwet of Wet Breyne beschermt sinds 1971 de koper van een woning op plan. De verkoper of promotor mag vooraf geen betaling vragen, moet voldoende schriftelijke informatie bezorgen en legt verkoopmodaliteiten vast in de overeenkomst en akte.

3. Welke waarborgen heb je?

Elke promotor moet voor een waarborg geven die tot 100 % van de prijs kan oplopen. Daarmee wordt het gebouw ook bij een faillissement verder afgewerkt. Schendt je verkoper een van de verplichtingen in Wet Breyne, dan kan je de nietigheid vorderen en krijg je je centen helemaal terug.

4. Welke documenten heb je nodig?

Bij een woning op plan horen heel wat documenten: de bouwplannen tonen de indeling van het gebouw, het lastenboek of bestek somt de technische informatie en de gebruikte materialen op. De verkoopovereenkomst legt jullie akkoord over de prijs, termijnen en afwijkingen vast en bij appartementen krijg je vooraf nog de basisakte. Die legt uit hoe het gebouw verdeeld wordt en hoe de mede-eigenaars vergaderen.

5. Verken de omgeving

Genoeg administratie! Wandel rond in de omgeving en schat in of je er graag zal wonen. 3D-simulaties verbloemen soms het uitzicht, de verkeersdrukte en de buurtgebouwen. Misschien geeft de promotor je een rondleiding op de werf?

6. Geef op tijd je voorkeuren door

Vraag op tijd wat je nog kan veranderen en hoeveel de meerprijs bedraagt: een slimmere indeling van de woonruimtes, een duurdere keuken of extra stopcontacten moet je tijdig bestellen.

7. Wees kritisch op de timing

Elk project heeft een einddatum en een vergoeding per dag vertraging. Is die hoog genoeg om elders te huren als de timing niet gehaald wordt?

8. Wanneer start je lening?

Controleer hoelang je de geldreserve van je lening behoudt om de betaling per bouwschijf aan de promotor te doen. Elke bank hanteert daarin een eigen beleid. 

9. Neem je tijd voor de oplevering

Bij de voorlopige oplevering keur je de werken goed en wijs je op fouten die de aannemer moet rechtzetten. Wat je dan niet opmerkt, kan je nadien niet meer aankaarten. Ga dus grondig tewerk en schakel een architect in!

Bron: Zimmo