Bouwunie: 'Aantal leerlingen in bouwonderwijs op historisch dieptepunt'

Bouwunie: 'Aantal leerlingen in bouwonderwijs op historisch dieptepunt'


Het aantal leerlingen in het bouwonderwijs is vorig jaar tot een 'historisch dieptepunt' gezakt, meldt de Bouwunie. De beroepsorganisatie roept ouders en jongeren op om resoluut te durven kiezen voor de bouw.

In 2019-2020 waren er 6.914 derdegraadsleerlingen ingeschreven in het voltijds bouwonderwijs. Dat is een daling van 20 procent vergeleken met het schooljaar 2015-2016, toen dat er 8.590 waren. 'Ook het aantal meisjes dat kiest voor een bouwrichting blijft betreurend laag', stelt de Bouwunie.

De gedelegeerd bestuurder wijst erop dat ondanks de tijdelijke mindere verwachtingen door de coronacrisis, de vraag naar geschoold personeel groot blijft. 'Als nu de instroom in het onderwijs mank loopt, hebben we binnen enkele jaren een groot probleem. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het nodig dat we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. Dat betekent dat de renovatiegraad moet verdriedubbelen naar minstens 3 procent per jaar. Hiervoor hebben we mensen nodig', zegt hij.

Naast de oproep naar ouders en jongeren om voor een studierichting in de bouw te durven kiezen, stelt Waeytens ook dat de opleidingen aan hun imago moeten werken. De organisatie ziet daarvoor heil in de uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020. 'Om de aantrekkelijkheid van bouwopleidingen te promoten is afgesproken om de sectormiddelen voor bouwonderwijs te herverdelen en vooral scholen te steunen die aan de juiste criteria voldoen. Zij kunnen verder investeren in kwaliteit en beter inspelen op de nieuwste bouwtechnieken en digitalisering met onder andere drones en VR. Dat moet leiden tot een beter en moderner imago van de bouwopleiding bij de jongeren én de ouders', klinkt het.

De Bouwunie merkt nog op dat het aantal leerlingen in het stelsel van duaal leren wel in stijgende lijn gaat. In 2017 startten zo 44 leerlingen als proefproject in een duale bouwrichting. In 2019 was dat opgelopen tot 121.

Bron: Belga