DE RENOVATIEVERPLICHTING GAAT DE PRIJZEN BEÏNVLOEDEN”


VASTGOEDPROGNOSES                                                                         

                     

Een stijgende rente, oplopende energieprijzen, ... De vastgoedmarkt ziet er op enkele maanden tijd totaal anders uit. Komt de markt onder druk te staan? “De renovatieplicht zal een invloed hebben op de prijzen”, klinkt het bij experts.“Er wordt nog altijd vlot verkocht. Vandaag zitten we in de gezonde situatie dat kopers kunnen gaan kijken én de juiste prijs bieden. Panden op de juiste. locatie met een goede duurzame afwerking raken nog altijd goed verkocht”, zegt Siham Rahmuni, de ceo van vastgoeddienstverlener Quares.

JONGEREN OPVALLEND ACTIEF
Een belangrijke factor is de oplopende rente, wat lenen duurder maakt. Maar jongeren bleven de voor-
bije maanden opvallend actief op de vastgoedmarkt.“De hogere rente moet enigszins genuanceerd wor-
den. Wie huurt ziet de huurprijs bij de huidige inflatie fors geïndexeerd worden, wat huren een dure zaak maakt”, zegt notaris van Opstal. “Jonge mensen gaan een lening aan en kiezen voor een vaste rente. De afbetaling van een lening ligt vast, terwijl de huur nog zal stijgen. Als dan ook nog hun loon stijgt, wordt hun krediet economisch gezien goedkoper.” Maar toch laat de hogere rente zich gevoelen. “We merken dat veel vaker dat aankopen afspringen omdat een koper geen lening krijgt. Sommige panden moeten meermaals te koop worden aangeboden”, zegt Rahmuni.

INVESTEERDERS EN DOORSTROMERS
Naast de jongeren blijven ook de investeerders actief. Die kopen vastgoed om zich te wapenen tegen
de inflatie. “Zolang die twee groepen actief blijven, verwachten we geen grote prijsdalingen voor het
vastgoed”, zegt van Opstal. “Een derde groep zijn nog de doorstromers. Zij ruilen bijvoorbeeld een
appartement in voor een huis”, zegt Patrick Luyster- man, auteur van ‘Een huis kopen is niet moeilijk'. Die groep kan een lopend krediet met een gunstige rente overzetten naar het nieuwe huis. Ze genieten van het belastingvoordeel voor die lening, wat er niet meer is voor nieuwe leningen in Vlaanderen.
STEEDS MEER HUURDERS “De hogere rente met duurdere kredieten zet wel de betaalbaarheid onder druk.

 
STEEDS MEER HUURDERS
“De hogere rente met duurdere kredieten zet wel debetaalbaarheid onder druk. De afbetalingslast van
duidelijk gestegen”, zegt Luysterman. “Daarbovenop komt de energiecrisis, wat de koopkracht nog meer onder druk zet.” “Door die slechtere betaalbaarheid wordt de huurdersmarkt groter. In ons land is er nog een eigendomspercentage van zo'n 70 procent, maar dat zal dalen”, zegt Rahmuni. “Door de energiekost zal de huurdersmarkt professionaliseren. Maar dat zal het wooncomfort ten goede komen. Professionele verhuurders richten zich op nieuwbouw en energiezuinige panden.” Rahmuni wijst er ook op niet lang niet iedereen nog wil kopen. “Waar bij de Belgen traditioneel een baksteen in de maag zit, merken wij bij de jongere generatie dat flexibiliteit en vrijheid deze plaats inpalmt. Huren wordt vaker een bewuste keuze, omdat jongeren vandaag mobieler zijn geworden in deze geglobaliseerde wereld.”

 
ENERGIEZUINIGHEID

Vanaf nieuwjaar moeten kopers van energieverslindende woningen verplicht energetisch gerenoveerd
worden. “Die verplichting gaat de prijzen beïnvloeden. Kopers van zo'n woningen gaan de kosten voor
de renovatie incalculeren”, zegt van Opstal. “Die verplichte renovatie moet binnen de vijf jaar gebeu-
ren. Dat lijkt lang maar vooral in de eerste jaren hebben kopers het moeilijk. Soms duiken na de koop
onverwachte kosten op.”De renovatie is een verplichting die gecontroleerd zal worden. Wie niet aan de verplichting voldoet, riskeert boetes tot 200.000 euro. En ook dan blijft er nog de renovatieplicht. “Studies van twee jaar geleden toonden al aan dat een energieverslindend huis gemiddeld 13 procent goedkoper is dan het gemiddelde huis. Energiezuinigheid daarentegen kan de prijs met 17 procent opdrijven”, zegt Luysterman.“Dat verschil zal alleen meer scherper worden.”

 
INVESTERING
Is vastgoed nog een goede investering? “Voor energieverslindende woningen kan er een prijsdaling in
nominale termen komen. Maar voor handige harry's kan dat opportuniteiten bieden. Zij kunnen goed
onderhandelen over de prijs en dan renoveren naar een energiezuinige woning”, zegt Rahmuni. “Voor
nieuwbouw verwacht ik een prijsstabilisatie.” Volgens Luysterman blijft vastgoed een goede investe-
ring op lange termijn: “Door de demografie en de gezinsverdunning is er in België nood aan nog een
paar 100.000 extra woningen gedurende de komende vijftig jaar. Er is wel een belangrijke nuance: enkel de markt van de woningen voor singles zal nog groeien.” De Tijd. Een stijgende rente, oplopende energieprijzen, ... De vastgoedmarkt ziet er op enkele maanden tijd
totaal anders uit. Komt de markt onder druk te staan? “De renovatieplicht zal een invloed hebben
op de prijzen”, klinkt het bij experts.“Er wordt nog altijd vlot verkocht. Vandaag zitten we
in de gezonde situatie dat kopers kunnen gaan kijken én de juiste prijs bieden. Panden op de juiste
locatie met een goede duurzame afwerking raken nog altijd goed verkocht”, zegt Siham Rahmuni, de
ceo van vastgoeddienstverlener Quares.

Bron: CIB