Hoe overstappen van arm naar rijk gas

 

In de loop van de komende twaalf jaar moeten 1,6 miljoen Belgische gezinnen overschakelen van ‘arm’ naar ‘rijk’ gas. We leggen u uit waarom dat nodig is, wat dat voor u in de praktijk betekent en hoeveel het u zal kosten.

 

1. Wat is het verschil tussen arm en rijk gas?

Niet elk gas heeft dezelfde samenstelling. De energiewaarde van het Nederlandse gas ligt zo’n 15 procent lager dan die van het meeste gas van elders. Van het Nederlandse gas heb je dus 15 procent meer nodig om te koken of te verwarmen. Daarom wordt het ‘arm’ of laagcalorisch gas genoemd, in tegenstelling tot ‘rijk’ of hoogcalorisch gas.

 

2. Waarom worden in België twee soorten gas gebruikt?

In 1966 schakelde ons land over van stadsgas naar aardgas uit Nederland. De gasconsumptie nam echter snel toe en tegen het einde van de jaren 70 moest bij andere leveranciers worden aangeklopt. Aangezien die alleen hoogcalorisch gas in de aanbieding hadden, moesten verschillende regio’s van ons land al hun gasinfrastructuur ombouwen. België heeft dus ervaring met de overschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas.

 

3. Waarom komt er voor heel wat gemeenten opnieuw een omschakeling naar hoogcalorisch gas?

De voorraden in de Groningse gasvelden zijn aan het slinken en bovendien veroorzaakt het naar boven halen van het gas steeds meer aardbevingen. Nederland heeft daarom beslist om de kraan naar het buitenland in 2030 definitief dicht te draaien. België zal dus van elders gas moeten importeren en dat is per definitie hoogcalorisch. Dat komt uit Noorwegen, het VK, Qatar en Rusland. Om het gas bij de gebruikers te brengen moet het transport en distributienet worden aangepast.

 

4. Welke gemeenten moeten worden omgeschakeld?

Het laagcalorische gas uit Nederland wordt gebruikt in Brussel en in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en in kleine delen van Limburg, Luik, Henegouwen en Namen.

 

5. Wanneer vindt de omschakeling plaats?

Er zijn ongeveer 1,6 miljoen gasverbruikers bij de omschakeling betrokken. Die zullen tussen 2018 en eind 2029 geleidelijk op het hoogcalorische gas worden aangesloten.

 

6. Welke aanpassingen in de gastoevoer zijn nodig?

Fluxys, dat gas transporteert tot bij de distributienetbeheerders, zal zijn leidingen moeten klaarmaken voor het transport van hoogcalorisch gas en de netbeheerders Eandis, Infrax en Sibelga zullen hun distributienetwerk moeten aanpassen. Ze zullen heel het land rond moeten om drukregelaars in huizen en wijkcabines aan te passen of te vervangen.

 

7. Wat moet bij de gebruikers zelf gebeuren?

Gastoestellen die na 1978 zijn gekocht, kunnen normaal gezien zowel met arm als met rijk gas worden gebruikt. Maar u zult uw toestellen moeten laten nakijken door een installateur, die ze indien nodig afstelt. U begint het best niet zelf aan dat werk, omdat de juiste afstelling afhankelijk is van de samenstelling van de uitlaatgassen. Specialistenwerk, dus.

 

8. Hoeveel zal de omschakeling kosten?

De aanpassingen aan de transportleidingen van Fluxys zullen naar schatting 50 miljoen euro kosten. Bij de distributeurs was oorspronkelijk sprake van een kostprijs van 200 miljoen euro. Maar tijdens een persconferentie van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) bleek dat die schatting achterhaald is en dat de kosten niet boven 120 miljoen euro zouden uitkomen. Voor de consument maakt dat uiteindelijk niet veel verschil. De investeringen werden al in de factuur verwerkt en er zal geen extra bedrag worden aangerekend.

Voor de gasverbruiker zijn er de kosten van het nazicht en de eventuele bijstelling van zijn gastoestellen. Het kabinet-Marghem maakt zich sterk dat de prijs voor maximaal drie huishoudelijke toestellen maximaal 150 euro zal bedragen. Maar gasinstallateurs wachten liever af met schattingen. Ze vinden dat Marghem een beetje te losjes rekent en dat de vrije markt de prijs moet bepalen.

 

9. Zal de omschakeling mijn gasfactuur beïnvloeden?

Bij een gelijk verbruik zal het bedrag op uw factuur hetzelfde blijven. U betaalt niet op basis van het volume gas dat u verbruikt, maar wel volgens het aantal kilowattuur. Met andere woorden: op basis van de hoeveelheid energie die u verbruikt. De kosten per kilowattuur zullen in ieder geval niet veranderen. Alleen de berekening zal er anders uitzien omdat een ander gasvolume nodig is om uit laag- en hoogcalorisch gas dezelfde energie te halen.

 

10. Is het rijke gas niet schadelijker voor het milieu?

Nee, want rijk en arm gas produceren dezelfde hoeveelheid CO2, tenminste als een gastoestel correct is afgesteld. Dat is een van de redenen waarom u al uw toestellen die op gas werken, moet laten nakijken.

 

11. Wat moet ik doen als verhuurder/huurder van een woning?

De eigenaar van een huurwoning moet de kosten dragen voor het nazicht en de eventuele bijstelling van de gastoestellen die van hem zijn. De huurder staat in voor de controle van zijn eigen toestellen. Als huurder moet u de eigenaar ook informeren over de conversie, aangezien niet hij maar u als gasklant op de hoogte wordt gebracht van de datum van de omschakeling.

 

12. Wat als ik in een appartementsgebouw woon?

Als er een centrale verwarmingsketel is, dan moet het nazicht uitgevoerd worden door de technicus die de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus aanstelt. De kosten worden dan gedeeld door alle eigenaars.

 

(bron: De Tijd 12/10/2017)