NIEUWS: 'De kwalitatieve tweedeling van de woonmarkt moet worden vermeden'

 'De kwalitatieve tweedeling van de woonmarkt moet worden vermeden'

In de eerste helft van het jaar steeg de mediaanprijs van de woningen gevoelig. Vooral het duurdere vastgoed doet het goed. Vermogende gezinnen lijken een duurdere nieuwe woning te kopen. Vastgoedanalisten voorspellen dat de vraag naar een ruim huis met een tuin zal stijgen, nadat veel gezinnen waren opgesloten tijdens de lockdown. 

Die verschuiving staat haaks op het streefdoel van de Vlaamse regering naar verdichting, versterking van de dorpskernen door wat hogere woongelegenheden en nieuwe complexen in de stad. Dat vergt minder middelen voor openbare infrastructuur, vergroent het woningarsenaal en heeft positieve effecten op de mobiliteit. De beweging is ingezet. Het aandeel appartementen in Vlaanderen steeg de voorbije twintig jaar van 20 naar 27 procent.  

Toch woont 82 procent van de Vlamingen liever in een huis. Voor jonge gezinnen is dat zelfs meer dan 90 procent. De realiteit is anders. Zelfs gezinnen met een modaal inkomen wonen vandaag in weinig luxueuze appartementsblokken in randbuurten, heel dikwijls op de huurmarkt waar beleggers nu massaal actief op zijn.

De kwalitatieve tweedeling van de woonmarkt moet worden vermeden. De steden en gemeenten kunnen hun woonkernen kwaliteitsvol versterken. Groene ruimte, openbaar vervoer en voldoende diensten en winkels maken wonen in een appartementsgebouw aangenamer. De verdichting wordt pas aanvaard als hoger bouwen gepaard gaat met kwaliteit en een buurtgevoel. Een creatieve invulling van de ruimtelijke ordening is noodzakelijk voor een duurzamer woningbestand. 

Bron: Knack