Recordaantal woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard in Vlaanderen

Vorig jaar zijn in Vlaanderen meer dan 4.000 woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Het gaat om een recordaantal, zo blijkt dinsdag uit gegevens van het agentschap Wonen-Vlaanderen. De stijging wordt in de eerste plaats toegeschreven aan de toename van het aantal controles.

Recordaantal woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard in Vlaanderen


Er werden in 2019 exact 4.139 woningen toegevoegd aan de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Dat is een stijging met 11 procent in vergelijking met de 3.728 woningen van 2018. Het gaat bovendien om het hoogste aantal ooit. Het vorige recordjaar was 2013 (3.822 woningen).

Er worden jaarlijks ook woningen uit de VIVOO geschrapt, maar toch valt op dat het totale aantal woningen in de inventaris de voorbije twee jaar een duidelijke groei kent. Het totale aantal ongeschikte woningen in Vlaanderen was eind vorig jaar opgelopen tot 8.534, wat eveneens een record is.

Dat er een stijging is van het aantal ongeschikte woningen, betekent niet dat de woningkwaliteit in Vlaanderen erop achteruit gaat, zo benadrukt het agentschap Wonen-Vlaanderen. 'De gemeenten zetten meer en meer in op het bewaken en verbeteren van woningkwaliteit. Dat is de belangrijkste verklaring voor deze stijging', klinkt het.

Dat laatste blijkt volgens het agentschap ook uit de stijging van het aantal uitgereikte conformiteitsattesten, die aangeven dat een woning voldoet aan de minimumnormen. In 2017 werden nog 8.026 van die attesten afgeleverd, maar dat aantal is de voorbije twee jaar gestegen tot 11.975 (2018) en uiteindelijk 12.877 (2019).

'Woningen moeten kwaliteitsvol zijn", zo reageert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op de cijfers. "Daarom vind ik het heel belangrijk dat we samen met de lokale besturen concrete resultaten boeken op het terrein. Er wordt meer en meer aandacht besteed aan de woonstcontroles. Meer controles leiden uiteraard tot een hoger aantal handhavingen. Dat is evident, want de pakkans is groter.'

"De focus van Wonen-Vlaanderen richt zich steeds meer op de strafrechtelijke handhaving. Zeg maar de ergste gevallen. Vooral met het oog op de zwaksten die actief zijn op het onderste deel van de huurmarkt", voegt de minister daar nog aan toe. 'Ook zij moeten terecht kunnen in een gezonde woning die voldoet aan minimumkwaliteitsvereisten.'

Bron: Belga, Knack