Voor 2 op de 3 jongeren is een woning kopen “een utopie”!

Toegang krijgen tot de vastgoedmarkt wordt steeds moeilijker voor jongeren. Dat blijkt uit een enquête bij 2.000 Belgen in opdracht van het adviesbureau Immotheker Finotheker.Zelfs met een hoog opleidings- en inkomensniveau krijgt de meerderheid van de jongeren geen toegang tot de huizenmarkt, bij gebrek aan voldoende middelen om hun eigen huis te kopen. Het adviesbureau pleit voor actie van de openbare diensten om deze situatie te vergemakkelijken.
 

Enkele straffe cijfers:

Slechts 43% van de jongeren (18-35 jaar) zijn vandaag eigenaar van een woning.
64% van de niet-eigenaars schatten dat het vandaag voor hen onmogelijk is om een eerste woning te kopen.
10% denk er nooit één te kunnen kopen
In 10 jaar is het aantal jongeren van minder dan 35 jaar oud dat tekende voor een lening volgens het adviesbureau teruggevallen van 61 naar 41 %.
De gemiddelde leeftijd van vastgoedkopers in ons land is 42 jaar.
 

“Een zorgwekkende evolutie”

“We moeten onze jongeren een perspectief kunnen bieden. Want als ze de aankoop van een eigen huis moeten blijven uitstellen, zullen ze er vroeg of zelfs niet meer aan beginnen. Dit zou een dramatisch effect kunnen hebben op het armoedecijfer in ons land. Er zijn aanwijzingen dat 65-plussers die geen eigen huis bezitten een veel groter risico lopen om in de armoede terecht te komen,” zegt John Romain van Immotheker Finotheker.

“De huizenprijzen hebben recordhoogten bereikt en we hopen dat er de komende jaren geen tekort aan woningen zal zijn,” maakt John Romain zich zorgen. “Dit, gecombineerd met een spaarrente van bijna 0%, die spaarders naar onroerend goed drijft, is een toxische cocktail die de prijzen sterk doet stijgen en onroerend goed onbetaalbaar maakt voor kopers van een eerste woning en vooral voor jongeren en singles.”
 

Hoe zit het met de “hulp van mama en papa”?

De helft van de jonge Belgische eigenaars zegt dat ze hulp kregen van hun ouders of andere familieleden:
37% heeft een bepaalde som gekregen
16% kon lenen bij de ouders
Op enkele uitzonderingen na, loopt het bedrag dat ze ontvingen van hun ouders op tot 58.031 euro.

 

bron: Immovlan