Gewestelijke stedenbouwkundige verordening breedband

 

De Vlaamse Regering heeft op 9 juni 2017 definitief het besluit goedgekeurd dat een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband vaststelt. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn met maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.

 

De verordening voorziet bij nieuwbouw en grondige renovaties dat men moet zorgen dat het gebouw breedbandklaar is. Dat betekent meestal dat er een telecommunicatiekabel moet voorzien worden van in de (kruip)kelder tot in de woonruimten.

Bij appartementsgebouwen moet men een toegangspunt voorzien waar de internetleveranciers eenvoudig hun aansluitingen naar de verschillende appartementen kunnen beheren.

 

De verordening zal van toepassing zijn, ook al legt de gemeente de voorwaarde niet uitdrukkelijk op in de afgegeven vergunning. Het is dus strikt genomen niet nodig dat de voorwaarde in de vergunning wordt ingeschreven.

De verordening houdt geen verplichting in om een internet-abonnement te nemen.

 

De verordening wordt van kracht tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

(bron: www.ruimtelijkeordening.be)